Poradnik kajakarza - regulamin wypożyczalni :: Kajakpatrol.pl- slywy Pilicą

Poradnik kajakarza

Niezbędnik kajakarza,  czyli co zabrać ze sobą na spływ.

Dekalog kajakarza, czyli jak zachować się na wodzie.

Regulamin wypożyczalni, czyli zasady wypożyczenia kajaków

 


 

 Poradnik kajakarza zawiera najważniejsze inormacje, jak przygotować się do spływu,Zachęcamy do zapoznania się z jego treścią.

 

Niezbędnik kajakarza

nakrycia głowy

kremy do opalania z wysokim filtrem

woda do picia

torby foliowe na rzeczy;

 

Dekalog kajakarza

* Wsiadaj i wysiadaj z kajaka ustawionego dziobem w górę rzeki
* Przybijaj do brzegu zawsze pod prąd
* Po wywrotce na głębokiej wodzie holuj kajak do brzegu nie odwracając go
* Nigdy nie wypuszczaj wiosła z ręki (zwłaszcza po wywrotce)
* Rzeczy wożone w kajaku zabezpiecz przed zmoczeniem (włóż w nieprzemakalny worek) i zgubieniem w wodzie (przywiąż do kajaka)
* Płynąc po rzecze stale kontroluj powierzchnię wody przed dziobem kajaka, zwracając bacznie uwagę na wszelkie zmarszczki, fale i wiry. Są to z reguły sygnały o różnych podwodnych przeszkodach, które musisz ominąć.
* Pilnie obserwuj tendencje zmian pogody
* Nigdy nie pij alkoholu w trakcie płynięcia!
* Zwracaj uwagę na innych i pomagaj im w razie potrzeby
* Mierz zamiar według sił, nigdy odwrotnie. Nie szarżuj.

 

Regulamin wypożyczalni

 1. Wypożyczalnia kajaków czynna jest w godzinach 08-20.00,
 2. Sprzęt pływający wypożyczany jest osobie pełnoletniej legitymującej się dowodem tożsamości ze zdjęciem (dowód osobisty, prawo jazdy, paszport).
 3. Przy wypożyczaniu zawarta jest umowa wynajmu kajaków.
 4. Wypożyczenie sprzętu odbywa się na zasadach odpłatności zgodnie z cennikiem podanym na naszej stronie www.kajakpatrol.pl/cennik
 5. Wypożyczający bierze pełną odpowiedzialność materialną za wynajęty sprzęt z chwilą podpisania umowy i ustala jednoosobowe kierownictwo.
 6. Wypożyczający odpowiada za wyrządzone szkody i zobowiązuje się do ich naprawienia.
 7. Osobie niewiarygodnej, w stanie nietrzeźwym lub pod wpływem środków odurzających sprzęt nie będzie wydany.
 8. Uczestnicy nieletni, poniżej 16 roku życia, mogą pływać tylko pod opieką dorosłych w jednym kajaku, a młodzież od 16 roku życia za pisemną zgodą prawnych opiekunów.
 9. Wypożyczający zobowiązuje się do sprawdzenia wypożyczanego sprzętu pod względem technicznym i ilościowym, a także przekazywania dostrzeżonych uwag wydającemu sprzęt. Podstawowym wyposażeniem każdego sprzętu pływającego są wiosła i kamizelki asekuracyjne, których wypożyczający musi używać zgodnie z ich przeznaczeniem i ponosi pełna odpowiedzialność za przestrzeganie zasad bezpieczeństwa.
 10. Sprzęt zwracamy do wypożyczalni powinien być czysty i w stanie nadającym się do natychmiastowego wypożyczenia.
 11. Za zniszczenie, zgubienie, kradzież sprzętu wypożyczający zobowiązuje się zwrócić jego wartość w wysokości 100 % rynkowej ceny w chwili zgłoszenia bez względu na stopień jego zamortyzowania.
 12. W czasie spływu należy zachowywać się zgodnie z obowiązującą etykietą wodniacką. Etykieta wodniacka sprowadza się do kulturalnego zachowania załóg na wodzie i na biwaku oraz wobec wędkarzy i innych użytkowników szlaków wodnych, dbałości o sprzęt oraz przestrzegania ceremoniału wodniackiego.
 13. Zabrania się przybijania kajakami w miejscach do tego nieprzeznaczonych (wały ochronne-przeciwpowodziowe, kamieniste i niebezpieczne brzegi), skakania z kajaków do wody, wchodzenia do kajaków znajdujących się na brzegu, uderzania kajakiem w kajak (taranowanie), niszczenie brzegów, zaśmiecanie wody i otaczającej przyrody.
 14. Wypożyczalnia nie ponosi odpowiedzialności z tytułu nieszczęśliwych wypadków, śmierci, utraty zdrowia wobec osób wypożyczających nasz sprzęt.
 15. Wszystkie sprawy sporne w kolejności będą rozpatrywane polubownie. W przypadku braku porozumienia sprawy sporne będzie rozpatrywał właściwy sąd .